Engagemang och samarbeten

Vi engagerar oss i, och stöttar, flera organisationer som vi tycker gör ett bra jobb som på olika sätt bidrar till aktivitet och trygghet främst hos barn och unga.

vi-skogen

För att klimatkompensera har OEM Automatic valt ett samarbete med Vi-skogen. Det är en stiftelse som grundades 1983 och arbetar för att bekämpa klimatförändringar och fattigdom på samma gång.

Vi-skogens klimatkompensationsprojekt heter Kenya Agricultural Carbon Project. I projektet får småskaliga bönder i västra Kenya betalt för att plantera träd på sina gårdar och låta träden stå orörda under ett visst antal år. Koldioxid binds inte bara i träd utan även i jordbruksmark, något som projektet var först med i Afrika, vilket i sin tur gör klimatkompensationsmetoden unik på marknaden.

OEM Automatic arbetar självklart även kontinuerligt med att minska vår påverkan på miljön på alla plan. Åtgärder för 2019 innefattar inköp av en elbil för att minska fossilberoendet för de dagliga turerna i närområdet. I samband med utbyggnad av vårt logistikcenter på Höganloft, Tranås investeras i solpaneler på taket för att täcka delar av elförbrukningen. Det blir bland annat en modern bergvärmeanläggning med en mycket god effektivitet vilket gör att elförbrukningen hålls nere.

Läs mer om vårt samarbete med Vi-skogen

OEM Automatic Vi skogen

barncancerfonden

Barncancerfonden arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade barn och deras föräldrar får den vård och stöd de behöver.

Barncancerfonden har som den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige länge fungerat som ett nav i kampen mot barncancer. De spelar en central roll i att bekämpa sjukdomen, och har nästan uteslutande finansierats av stöd från privata givare och företag, både stora och små.

I Barncancerfondens uppdrag ingår också att finnas till för alla som behöver dem. Att finnas till för de drabbade, för deras familjer, för de som behöver råd och stöd, för de som vill engagera sig i viktiga forskningsfrågor, för de som överlevt sin barncancersjukdom och för de som vill föra budskapet vidare. 

OEM Automatic ser det som en självklarhet att stödja Barncancerfonden. 

Läs mer om Barncancerfonden här.

 

OEM Automatic barncancerfonden

kvalitetscertifiering

Kvalitetsarbetet är en viktig del av vår verksamhetsstyrning och vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Läs vår kvalitets- och miljöpolicy här.

 
OEM Automatic kvalitet
Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta