Tryck & Flöde Tryck & Flöde
2018-11-19

Kompakta och flexibla vakter som pallar trycket

OEM Automatic Suco tryckvakter
Sedan 1995 har Suco tillverkat elektroniska tryckvakter, nu har dessa implementerats i en mindre kropp till ett lägre pris men på insidan är teknologin och möjligheterna desto större.

Den överlägsna elektroniska tryckvakten

En tryckvakt arbetar genom att överföra ett tryck i ett system till en elektrisk signal. På ett effektivt sätt visar den att processens tryck är över eller under ett inställt värde. Detta sköts på enklaste sätt med en tryckvakt med en fjäderbelastad bricka som sluter/bryter två kontaktytor då trycket övervinner fjäderns kraft.

I en elektronisk tryckvakt är de mekaniskt rörliga delarna borta och istället mäter en mätcell trycket i processen och genom en deformering av cellen ges ett motstånd som förändras i och med att trycket ändras. Den analoga signalen förstärks sedan och omvandlas till en digital signal som ges ut vid inställd sättpunkt. ”Då är det väl inte mycket som skiljer denna från en vanlig vakt? Den säger ju fortfarande bara av/på?” 

Här är möjligheterna stora, både vad gäller placering av tryckvakten i sig, noggrann mätning både för repetition och temperatur samt en överlägsen livslängd. Upp till 10 miljoner cykler vid 5 bar/ms tryckstegring och ett övertrycksskydd på 4x tryckområdet. 

En mekanisk tryckvakt reagerar mer på stötar och vibrationer just för de rörliga delar som den är uppbyggd av. Den elektroniska tryckvakten saknar dessa och har mer än dubbla tåligheten mot vibrationer och stötar. Noggrannheten vid repetition är hög, 0,1 % av FS, samt avvikelse vid längre levnad, även den 0,1 % av FS/år. 

En produkt i stället för två

En stor vinst vid användning av en elektronisk vakt är hysteresen, trögheten i tryckvaktens reaktion vid tillbakagång runt sättpunkten. Då en mekanisk tryckvakt i bästa fall kan ställas in med 10-30 % hysteres kan de elektroniska ställas in mellan 2-98 %, och i High Performance-utförande upp till 100 %, av tryckvaktens inställningsområde. En låg hysteres och snabb reaktion är väl ofta en önskvärd egenskap, eller? Tänk att en elektronisk tryckvakt skulle kunna sköta två tryckvakters jobb. Tryckvakten skulle kunna slå till som ett övertrycksskydd vid exempelvis 10 bar, då bryter den en signal som hållit en kontaktor eller ett relä till en kompressor. När sedan trycket i systemet sjunker är hysteresen inställd på 90 % och tryckvakten återupptar inte förrän trycket sjunkit till 1 bar och drar då samma relä igen och kompressorn startar. En tryckvakt löser därför två produkters jobb.

Performance-serien


Performance-serien erbjuder kostnadseffektiva, kompakta elektroniska tryckvakter med förinställda värden från fabrik och lång mekanisk livslängd. Finns i sju tryckområden från 0-2 bar upp till 0-250 bar och tre olika kontakttyper som standard. Hysteres kan ställas i fabrik 2-98 % av fullskalan, NO eller NC med en PNP-utsignal (High side N-kanal).

  • 7 olika tryckområden som standard, 0-2 bar upp till 0-250 bar
  • NO eller NC-versioner med 1xPNP-utgång
  • Små kompakta vakter
  • 5 olika kontakttyper
  • Programmerbara både i sättpunkt, fördröjning, hysteres
  • Attraktiv prisbild och hög kvalitet
  • Övertrycksskydd upp till 2 X tryckområdet
  • Kropp i rostfritt stål (1.4305)
  • Keramisk mätcell i tjockfilm
 

Programmeringsenhet PPD05 För performance-serien

En programmeringsenhet för tryckvakter i serien 0500-0511. Med hjälp av enheten samt Sucos mjukvara kan enkelt tryckvakter ur Performance-serien programmeras. Sättpunkt kan ställas in, fördröjning på 0-2 s mellan dem samt önskad hysteres som vakten ska ha. Programmeringsenheten kan användas då tryckvakten är i trycklöst tillstånd och ligger på din arbetsbänk eller då den sitter ute i applikationen och behöver justeras. Om förutsättningarna ofta ändras i verkstaden eller då tester behöver utföras för framtida produkter kan detta vara en smart investering. Enheten programmeras först vid datorn på en halv minut sedan kopplas tryckvakt och enhet enkelt samman med medföljande kabel. I grundutförandet till M12-kontakt men även DT-06, DIN-A, AMP Superseal och Bayonet-kontakt finns som tillbehör.

Teknisk rådgivning
Viktor KonnebäckViktor Konnebäck

Produktansvarig, Tryck & Flöde

075-242 41 32

Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta