Tryck & Flöde Tryck & Flöde

SRS Sjölanders lyfter säkert med kraftgivare från Tecsis

SRS Sjölanders inspektionsfordon i uppdrag att syna undersida järnvägsbro, en mångledad korgarm med räckvidd upp till 7 m. Kraftgivaren från Tecsis, modell F9301 är monterad mellan korgarm och korg.
SRS Sjölanders i Osby konstruerar fordon som kör både på landsväg och järnväg. Via plattformar och personlyftar monterade på fordonen utför man service och underhåll på olika höjder.

Ett övervakningssystem ser till att personkorgen inte kan överlastas, fastna eller på annat sätt utsätta människor för fara. Sedan några år använder SRS Sjölanders kraftgivare från vår tyska tillverkare Tecsis som en vital komponent i sitt säkerhetssystem.

- Vi uppskattar den enkla installationen och den höga kvaliteten som Tecsis håller, säger Morgan Kristensson, konstruktör på SRS Sjölanders.

Kraftgivarens hjärta är en mätcell, byggd på tunnfilmsteknik, svetsad in i kraftgivarens kropp. Det ger en konstruktion som är mycket stabil under lång tid tack vare att det endast är ett rostfritt material och inte flera olika vilket är vanligt när det gäller konstruktion med trådtöjningsteknik.

I och med att kraftgivaren ingår i fordonets säkerhetssystem krävs dubbla analoga utsignaler, i detta fall 4-20 mA, för att erhålla ett s.k. redundant system. Tecsis har högt fokus på att möta marknadens normer vad gäller säkerhet och kan leverera flera typer av godkännanden. Modellen ifråga heter F9301 och är konstruerad för att kompensera moment och hävstångseffekter som uppkommer beroende på var i korgen personen står. Det ger ett bekymmersfritt montage med hög säkerhetsfaktor inbyggd i givarkroppen.

”Vi uppskattar den enkla installationen och den höga kvaliteten som Tecsis håller.”

Tecsis kraftgivare har integrerad förstärkt utsignal som underlättar installation och inkoppling mot PLC o.dyl. utan behov av externa förstärkare. Därmed slipper man också lägga tid på kalibrering. En annan fördel är att signalerna kan skickas längre sträckor utan risk för EMC-störningar och utan att signaltråden påverkar kvaliteten på utsignalen, vilket annars händer vid val av lastceller som ger ut mV/V-signaler.

- Vi är specialiserade på fordon för underhåll av bl a järnvägsnät och broar, där vi skräddarsyr olika typer av plattformar och personlyftar som oftast behöver ett övervakningssystem. Här känner vi att OEM Automatic är en bra sammarbetspartner och att tecsis med sitt kraftgivarprogram verkligen möter upp våra högt ställda krav på flexibilitet och tillförlitlighet med olika typer av design och utsignaler, avslutar Morgan.

SRS Sjölanders inspektionsfordon i uppdrag att syna undersida järnvägsbro, en mångledad korgarm med räckvidd upp till 7 m. Kraftgivaren från Tecsis, modell F9301 är monterad mellan korgarm och korg.
Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta