Armaflex Ultima
Publicerat: 2023-05-04

ArmaFlex Ultima – Upp till 10 gånger mindre rök

Med ArmaFlex Ultima från Armacell kan du nu uppleva en ny standard för teknisk isolering som gör en verklig skillnad över hela världen. Det första flexibla isoleringsmaterialet med BL -s1,d0 är en revolutionerande innovation som genererar upp till tio gånger mindre rök än standardprodukter vid en brand. Med denna förstklassiga lösning får människor som befinner sig i byggnaden mer tid att säkert evakuera, vilket minskar risken för följdskador. Oavsett om du söker en högsta nivå av brandskydd eller bara vill ha en tillförlitlig isoleringslösning, är ArmaFlex Ultima det självklara valet. Sätt din tilltro till ArmaFlex Ultima för att öka brandsäkerheten och skydda liv och tillgångar!

Produktnytt

Teknisk isolering med extremt låg rökdensitet

Armacell, vår tillverkare av teknisk isolering, har introducerat en ny säkerhetsstandard med sin produkt ArmaFlex Ultima. Detta flexibla tekniska isoleringsmaterial är baserat på den patenterade ArmaPrene®-tekniken och är det första i världen med brandklass BL -s1,d0. ArmaFlex Ultima utvecklar endast en tiondel av röken som en vanlig cellgummiprodukt vid en brand, vilket gör det till ett flambeständigt isoleringsmaterial som ger ökad säkerhet vid eventuell brand. ArmaFlex Ultima är ett viktigt steg framåt för teknisk isolering och kan vara ett bra alternativ för de som vill ha en säkrare produkt.

ArmaFlex Ultima

Mycket låga rökegenskaper

Eftersom rök är farligt vid brand, finns det strikta krav på isoleringsmaterial för utrustning. Den europeiska brandklassificeringen bedömer inte bara om produkter kan antändas, utan också hur mycket rök och brinnande droppar de genererar. ArmaFlex Ultima har utvecklats för att minska rökens densitet vid brand. Detta förbättrar både sikt och andningsförhållanden, vilket ger mer tid för att evakuera på ett säkrare sätt.

Patenterad ArmaPreNe-teknik

Med Armacell's revolutionerande ArmaPrene-teknik får du högsta möjliga brandstandard för flexibel isolering. Med vanliga cellgummiprodukter som innehåller bromerade flamskyddsmedel, kan förbränning förhindras effektivt, men det resulterar också i hög rökproduktion i händelse av brand. Men med ArmaPrene-tekniken behöver du inte längre oroa dig för den här utmaningen. Genom att använda banbrytande flambeständiga polymerer och skyddande tillsatser har Armacell eliminerat behovet av bromerade flamskyddsmedel. Därmed kan du vara säker på att dessa isoleringsprodukter ger enastående brandresistens utan att kompromissa med luftkvaliteten.

video cannot show image
linje

Kondenskontroll och möjlighet till stora energibesparingar

Tack vare den goda värmeledningsförmågan och den höga beständigheten mot vattenånga säkerställer ArmaFlex Ultima med slutna celler tillförlitlig kondenskontroll och stora energibesparingar på lång sikt. Detta minimerar även risken för korrosion under isoleringen (CUI) och minskar risken för kostnader i samband med driftstopp, förlorad produktivitet eller till och med nedstängning av anläggningen. ArmaFlex Ultima kan monteras på mekanisk utrustning med arbetstemperaturer mellan +110 och -50 °C (-200 °C)*. Den är FM-godkänd och IMO-certifierad.

*Kontakta vår tekniska avdelning för kryogena tillämpningar

Armaflex Ultima
linje

Användningsområden och applikationsexempel

Oavsett om du är på jobbet, hemma eller på resa är brandsäkerheten viktig. I händelse av brand är rök den viktigaste säkerhetsfaktorn eftersom det är det största hotet mot hälsan för de som befinner sig i byggnaden och ansvarar för mer än 50 procent av brandskadorna på egendomar.

ArmaFlex Ultima   Bostäder och kommersiella byggnader

Byggnader

Samtidigt som vi utvecklar lösningar för att göra byggnader mer energieffektiva är säkerheten fortfarande av största vikt. Brand kan orsaka omfattande egendomsskador, påverka verksamhetens kontinuitet, orsaka personskador eller i värsta fall dödsfall.

Check  Fullständig systemlösning med låga röknivåer för en högre säkerhetsnivå i byggnader

Check  ArmaFlex Ultima uppfyller kraven för gröna byggsystem

Vårdinrättningar

Vårdinrättningar har strikta krav för att säkerställa att patienterna får bästa möjliga vård. Om en brand bryter ut på ett sjukhus är hotet mot liv och hälsa mycket större än i andra offentliga byggnader.

Check  Långsiktig tillförlitlig drift och hög energieffektivitet

Check  Låg rökdensitet kan rädda liv om en brand bryter ut

Datacenter

Datacenter är kärnan i den digitala tidsåldern. De driver och skyddar verksamhetskritisk infrastruktur och känsliga data. Den höga densiteten av elektrisk effekt bidrar till en ökad potentiell brandrisk och brandsäkerheten är därför högsta prioritet.

Check  Upprätthålla definierade omgivningsförhållanden för att garantera drifttid och systemtillförlitlighet

Check  Tillförlitligt skydd mot kondens, föroreningar och energiförluster

ArmaFlex Ultima   Industriell bearbetning och energi

Bearbetningsutrustning

ArmaFlex Ultima är en säker och tillförlitlig lösning för isolering av bearbetningsutrustning, oavsett om det gäller kemikalier, läkemedel, tillverkning, livsmedel och drycker eller elektronik.

Check  Fiberfria ArmaFlex Ultima med slutna celler minskar risken för både artikelförorening och CUI

Check  Lägre risk för höga brandkostnader på grund av BL-s1,d0-klassat material med låg halogenhalt

Kryogenik

För säker förvaring och transport i större mängder kyls industriella gaser som kväve, syre, väte eller naturgas till flytande form. Kryogenik kräver högpresterande isoleringsmaterial som kan absorbera höga mekaniska krafter och ge låg värmeledningsförmåga.

Check  ArmaFlex Ultima kan användas ned till -200 °C*

Check  Reagerar inte med flytande syrgas enligt ISO 21010

*Kontakta vår tekniska kundtjänst före installation

ArmaFlex Ultima   Transportkärl

Den marina industrin

Kylning och luftkonditionering står för upp till 40 procent av ett kryssningsfartygs totala energiförbrukning. Professionellt isolerad utrustning är nyckeln till energieffektivitet på fartyg och inom den marina industrin.

Läs mer om produkterna

Teknisk rådgivning
Viktor LundstedtViktor Lundstedt

Produktansvarig, Tryck & Flöde

076-527 81 34 076-527 81 34

Skicka e-post Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075-242 42 00

Skicka e-post Skicka e-post

comments Chatta