Pierre Bengtsson om sammanslagningen av produktområde Sensor och Maskinsäkerhet

Produktområde Sensor & Maskinsäkerhet slås ihop

Sensor och Maskinsäkerhet har sedan många år tillbaka varit två separata produktområden med egna produktexperter och säljare. Sortimenten har dock med åren blivit mer och mer lika varandra och det känns därför nu naturligt att slås samman till ett produktområde. Detta för att förtydliga vårt sortiment och för att kunna erbjuda er kunder en ännu djupare kunskap.

Bakgrunden till att vi bildar produktområdet Sensor & Maskinsäkerhet är att trenden inom detta område är att ha sensorer med ökad säkerhet alternativt att man behöver övervaka sina sensorer med säkra produkter, till exempel SIL-klassade puls-givare, säker varvtalsövervakning, redundanta givare m.m. Tack vare detta ställs det krav på oss som leverantör att kunna applikationerna där man kan använda olika sensortekniker men även ha förståelse för säkerhetsnivåer. I och med sammanslagningen kan vi bidra med båda dessa kunskaper!

Våra tillverkare har i dag också ett sortiment som liknar varandra så många av våra tillverkare har funnits i båda produktområdena. Nu kommer vi ha säljare och produktexperter som har kunskap om hela sortimentet från dessa tillverkare och på så sätt göra saker enklare för våra kunder. Produktområdet består av tio säljare utspridda över hela landet för att vara nära våra kunder samt fyra produktexperter som har hög kunskap om sina respektive ansvarsområden.

Företagsnytt

Exempel på gemensamma produkter

SIL-klassade pulsgivare

Säkra varvtalsövervakare

Redundanta vinkelgivare

Säkra fotoceller

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta