Välj rätt dykrör
Publicerat: 2020-05-18

Välj rätt dykrör

I den här guiden kommer vi att utforska viktiga aspekter som maxtemperatur, kemisk kompatibilitet, typer av dykrör och deras påverkan på responstid och hållfasthet. Vi kommer även granska speciallösningar som Scruton Well för extrema förhållanden, där den rätta dykrörlösningen kan göra en avgörande skillnad. Följ med oss när vi tar dig genom stegen för att hjälpa dig att välja det perfekta dykröret för din unika applikation.

Kunskap
Att temperaturen är korrekt i processer påverkar både förtjänst, säkerhet och kvalitet. Att mäta det korrekt från början och under lång tid är väldigt kritiskt och viktigt. För att skydda omgivningen från processen eller tvärtom installeras ett dykrör. Vid val av rätt dykrör kommer även flera gynnsamma följder såsom prestanda, livslängd, underhåll, service och integritet in i processen.

VILKET MATERIAL ÄR BÄST LÄMPAT FÖR PROCESSEN?

Det finns egentligen hur många material som helst att välja på, men hur ska du veta vilket material som är bäst lämpat till just din applikation? Det är egentligen tre faktorer som bestämmer detta: vilken är maxtemperaturen, kemisk kompatibilitet samt kompatibilitet med röret i processen. Genom att ta hänsyn till dessa tre, får du fram det optimala materialet för din process. Det finns egentligen hur många material som helst att välja på, men hur ska du veta vilket material som är bäst lämpat till just din applikation? Det är egentligen tre faktorer som bestämmer detta: vilken är maxtemperaturen, kemisk kompatibilitet samt kompatibilitet med röret i processen. Genom att ta hänsyn till dessa tre, får du fram det optimala materialet för din process.

OEM Automatic SE

HUR SKA DYKRÖRET VARA UTFORMAT?

Dykrör kan delas in i två grupper, sammanfogade och helsvarvade. Sammanfogade dykrör är gjorda från två eller flera delar som svetsas ihop, medan helsvarvade tillverkas komplett från önskat material. Detta gör de helsvarvade dykrören starkare och de klarar även tuffare förhållanden.

Utöver styrkan finns det två ytterligare faktorer som bör belysas, responstid och hållfasthet. Det finns tre vanliga varianter av dykrör, vilka har både för- och nackdelar med ovannämnda faktorer. Ett avsmalnande dykrör ger en snabb responstid och är robust, men har en väldigt hög dragningskraft i processen. Ett rakt dykrör är mycket robust, men har sämre responstid och även denna en hög dragningskraft. Ett stegrande dykrör har låg dragningskraft och snabb responstid, men är inte speciellt robust.

OEM Automatic SE
OEM Automatic SE

Icke funktionellt dykrör

Om dykröret inte fungerar som det ska, alltså om det blir någon form av fel, kan det även här finnas faktorer att tänka på. Ofta beror felet på något man inte räknat med vid installationen. Till exempel kan det vara höga dragningskrafter i processen, höga statiska tryck, höga temperaturer, korrosion/frätningar eller vibrationer som beror på vätskeinduceringar etc.

Scruton well

I vissa fall kan processer vara så extrema att riktiga specialdykrör måste användas. Ett utmärkt exempel för detta är WIKAs Scruton Well. Det är inte ovanligt att en så kallad Von Kármán virvel bildas bakom insticket av ett dykrör när den utsätts för ett högt flöde i en rörslinga. Fenomenet innebär att två virvlar med olika rotationsriktningar drar sig till både vänster och höger och dykröret svänger i ofas, vilket ger upphov till vibrationer som kan förstöra dykröret. 

De spiralformade slingorna runt insticket av Scruton Well bryter upp flödet och hindrar därför bildandet av en Von Kármán virvel. 

OEM Automatic SE
OEM Automatic SE

Frågeformulär dykrör

För att förenkla valet av dykrör för dig som kund erbjuder OEM Automatic och WIKA ett frågeformulär. Fyll i formuläret med just din processdata och önskad anslutning samt utformning så fixar vi resten.

Kontakta Claus på 075-242 41 11 för att få ditt formulär, eller ladda ner det här
Teknisk rådgivning
Claus HauberClaus Hauber

Produktansvarig, Tryck & Flöde - Process

076-527 82 60 076-527 82 60

Skicka e-post Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075-242 42 00

Skicka e-post Skicka e-post

comments Chatta