Hallå där Elin Gustafsson
Publicerat: 2021-09-23

Hallå där Elin Gustafsson

Redan när Elin var ung märkte hon att miljöfrågor verkligen intresserade henne och hon berättar att det bland annat var då många pratade om ozonhålet. Efter gymnasiet läste Elin kemi på Chalmers tekniska högskola. Hennes examensarbete speglade väldigt mycket hennes intresse och djupa kunskap för kvalitet och hållbarhetsfrågor. Uppsatsen handlade om hur material kan bytas ut vid tillverkningen av kablar för att göra dessa mer miljövänliga och hållbara. Efter flera år med materialutveckling på agendan har Elin nu jobbat 10 år med kvalitets- och hållbarhetsfrågor varav fyra av dessa hos oss på OEM Automatic.

Företagsnytt

HAR DU ETT INTRESSE FÖR MILJÖFRÅGOR ÄVEN UTANFÖR JOBBET?

Ja, det har jag absolut, säger Elin med ett stolt leende. Maten är en del och jag försöker äta vegetariskt fler gånger i veckan. Men svensk mjölk- och köttproduktion är också viktig bland annat för våra öppna landskap och den biologiska mångfalden. Och så är det gott också! Jag handlar också mycket second hand, sonen hemma  fick ett playstation för ett tag sen och det var köpt på tradera. Vi kan alla se över vår konsumtion och jag tror att det  finns mycket att vinna genom att tänka en gång till innan man investerar i något. Efter mina studier har jag bra koll på olika material, vart de kommer ifrån, hur länge de håller och om de går att återvinna. Att leva så cirkulärt som möjligt är mitt mål och detta kan jag ta med mig när jag investerar både privat och i jobbet.  

KAN DU GE OSS LITE TIPS PÅ HUR MAN BLIR MER MILJÖVÄNLIG?

Det är inte så lätt att ge konkreta tips eftersom alla lever med olika förutsättningar utan jag skulle vilja säga att du bör satsa på det som ger mest effekt. Mitt intresse för inredning och renovering gör ju såklart att jag är mer benägen att konsumera saker som har med detta att göra. Jag har funnit lösningar på hur jag ska  kunna fortsätta med mina intressen, behöver jag inhandla en stol gör jag det på ett så miljövänligt sätt som möjligt, exempelvis second hand eller svensktillverkat. Sen är det bra om du ser över dina transporter, elavtal, maten du förbrukar och övriga saker som konsumeras. Tänk om alla skulle tänka till lite extra hela tiden, vilken förändring vi skulle kunna göra. 

När det görs investeringar i våra lokaler här på jobbet utgår vi bland annat från materialval och energieffektivitet. En billigare lösning som kanske kostar mer att driva är en dålig investering i längden, vi söker i stället långsiktiga lösningar. Vi klimatkompenserar för våra transporter vilket är en bra lösning på kort sikt men som vi inte kan fortsätta med i all framtid. Den långsiktiga lösningen måste vara att hitta ett sätt att minska själva utsläppen. Vi måste hela tiden överväga hållbarhet och tänka långsiktigt och det har vi som mål i alla frågor.  

Elin Gustafsson på OEM Automatic
Fakta om Elin

VAD GÖR DU PÅ oEM AUTOMATIC?   

Jag är spindeln i nätet för att se till att behålla en systematik i arbetet för att upprätthålla minst den kvalitet- och miljöprestanda som våra kunder förväntar sig. Våra kunder är vårt viktigaste fokus och att de ska få en leverans som uppfyller deras förväntningar. Och blir det mot förmodan fel hanterar vi det på ett professionellt sätt. Det kan handla om certifieringar, planera inför framtida kvalitet- och miljöarbete och inte minst att stötta upp andra på OEM Automatic med kunskap.  Vi har en modell vi är stolta över som vi kallar för OQD – OEM Quality Development. Det är ett arbete som utgår från våra uppsatta mål och handlingsplaner. För mig är det viktigt att man blir konkret i vad det är man ska göra, annars kommer man aldrig nå sina mål. Vi ser en väldigt  fin utveckling för de flesta av våra nyckeltal de senaste tio åren när vi haft OQD vilket är ett kvitto på mycket gott engagemang i organisationen. En del av OQD-arbetet handlar om att göra grundorsaksanalyser och effektiva och lämpliga korrigerande åtgärder på avvikelser för att ständigt bli bättre. Vi har också regelbundna förbättringsmöten där alla är med och bidrar, det skapar en bra gruppdynamik. Sen tycker jag att det är jätteroligt att jobba med IT-frågor och som stöd för våra interna processer har vi ett IT-baserat ärendesystem som jag och mina kollegor själva konfigurerar och därför kan hjälpa verksamheten på bästa sätt. ”Man ska alltid tänka förbättring och ordning”, säger Elin med ett leende. För det värsta Elin vet är oreda tillägger hon. Det ska flyta på och vara stabilt i ett arbete och alltid ge bästa resultat. 

Elin Gustafsson på OEM Automatic

VAD ÄR DET BÄSTA SOM HÄNDER UNDER EN ARBETSDAG?   

Självklart är det mötet med kollegorna, under pandemin har jag ännu mer insett hur stort socialt behov jag har. 

VAD HAR DU FÖR FRAMTIDSVISIONER FÖR OEM AUTOMATIC? 

Helt klart är målet att vår verksamhet inte ska lämna några avtryck efter sig och vår hållbarhetsresa har många spännande mål framför sig. Tittar man på ett livscykelperspektiv handlar det om allt från att säkerställa att tillverkningen i vår försörjningskedja uppfyller våra hållbarhetskrav till våra kunders användning av produkterna. Här vill vi vara med och inspirera till en grön omställning där visionen är att de produkter vi säljer ska bidra. Där kan vi ha en roll genom våra produktansvarigas höga kompetens vid val av produkter. Vi har ett nära samarbete med våra tillverkare där vi bland annat säkerställer att de har en sund uppförandekod och jobbar systematiskt med miljöfrågor.

Vi har ingen egen produktion och eftersom vi köper och säljer industrikomponenter blir transporter en stor del för oss där vi vill göra ännu mer. Att välja transportmedel kan vara väldigt komplext och i dagsläget  finns ju inte det perfekta alternativet. Det är till exempel många som vet att elfordon generellt påverkar miljön mindre men färre vet att el kan tillverkas på mer eller mindre klimatvänliga sätt och detta varierar framförallt mellan länder. 

Vi jobbar med val av transportslag och försöker undvika flygtransporter. Vi har en dialog med våra transportörer angående deras klimatavtryck som vi jämför i koldioxidekvivalenter per tonkilometer. 

Just nu har vi valt att utvärdera våra framsteg utefter GHG protokollet men bara för att det är siffror som kan visa på en förbättring är inte detta det enda vi jobbar med utan även mer mjuka frågor. Vi vill känna oss uppdaterade och aktuella i debatten om vilka produkter som kommer gynna framtidens industri bäst, hur man skapar en jämställd arbetsplats men även bidra till samhället, exempelvis genom utbildningar, praktikplatser och sponsring av ungdomsföreningar. Det är viktigt att satsa på nästa generation.

Avslutningsvis vill jag säga att det kostar väldigt lite att prata om miljön i förhållande till vad det ger. Denna debatt måste vi hålla i gång på sikt. Världen kan ställas mot oväntade hot och det har vi fått uppleva nu under pandemin men också i form av extremväder. Därför får inte detta samtal dö ut. Vi vill ta större och större kliv i detta arbete och föra miljö, kvalitet och hållbarhet högre upp på agendan.  

Teknisk rådgivning
Elin GustafssonElin Gustafsson

Kvalitetschef

073-666 71 92

Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta