Delat produktområde för bibehållen specialistkunskap

Under flera år har vårt produktområde El-maskin haft en positiv utveckling, vilket har möjliggjorts genom att vi aktivt och tillsammans med våra kunder breddat vårt erbjudande och på så sätt också fått in fler ledande varumärken i sortimentet. Vi har nu kommit till en punkt där en uppdelning av sortimentet känns naturlig, detta för att kunna bibehålla en hög specialistkompetens kring våra produkter och vårt erbjudande, men även kring kundernas applikationer och behov.

PRODUKTOMRÅDE KABEL

Vad gäller vårt nya produktområde Kabel så gör vi en satsning inom detta område och har valt att renodla vårt kabelsortiment och produkterna runt omkring. Detta för att kunna bli en starkare aktör på marknaden, bibehålla och utveckla vår specialistkompetens inom området samt att skapa ett ännu bättre erbjudande till nya och befintliga kunder.

- Satsningen gör att vi kan samla kabel och energikedjor tillsammans med kontaktdon, kapslingar och förskruvningar samt olika typer av skyddsslang och andra tillbehör. Vi arbetar med starka varumärken som igus, HARTING och Wiska, för att nämna några, kommenterar Andreas Andersson.

Vi ser en stor potential i att förtydliga vårt erbjudande kring kabel och tillbehör då väldigt många av våra befintliga kunder har behov av kabel i sina applikationer. Våra kollegor i Finland har under en längre tid arbetat aktivt med kabel som ett eget produktområde, vilket vi kan se har varit gynnsamt för kunden. Detta har också bidragit till att vi idag har ett brett kontaktnät med flertalet kabelverk där vi gemensamt med Finland har tillgång till ett mycket omfattande sortiment.  

                                                                                                                                                                                                                

Produktgrupper som ingår i Kabel

Högflexibel kabel

Maskinkabel

Kontaktdon

Skyddsslang

Energikedjor

Kabelförskruvningar & tillbehör

Kapslingar

PRODUKTOMRÅDE MASKIN

Inom produktområde Maskin går det inte att bortse ifrån att vi satsar mot fordonstillverkare och påbyggare.

- Vi har med tiden sett att behovet och efterfrågan för mobila applikationer ökar. Vi har många av våra större kunder inom tillverkning och påbyggnation av olika mobila applikationer, säger Johan Löfgren.

Tillsammans med dessa kunder har vi utvecklats och breddat sortimentet i vårt erbjudande för att möta upp den ökade efterfrågan. Under 2018 kommer vi att göra en satsning på arbetsbelysning, något som vi ser att många av våra befintliga kunder ofta kommer i kontakt med. Som tidigare erbjuder vi även varningsprodukter från Auer, montagefästen från RAM och diverse mekanikprodukter, t.ex. handtag, rattar, vred, mekaniska låsdetaljer och gångjärn.

Nytt i sortimentet är ett område vi kallar fordonsprodukter från Ecco Safety Group. Detta sortiment kommer bestå av bland annat blixtljus, ljusramper, speglar, backvarnare och olika typer av belysning och kommer lanseras under 2018. Vi kommer även att komplettera sortimentet med antenner, samt att vi adderar vårt sortiment av backkameror från Orlaco och styrsystemssortimentet från Finska EPEC. De två sistnämnda sortimenten har tidigare varit en del av produktområdet Bildanalys & Vision. 

Produktgrupper som ingår i Maskin

Varningsprodukter

Montagefästen

Mekaniska låsdetaljer

Maskinkomponenter

Fordonsprodukter

Arbetsbelysning

Antenner

Produktgrupp Antenner

Fordonskameror

Styrsystem för fordon

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

075-242 42 00

Skicka e-post

Chatta