Vårt erbjudande

Vi samarbetar med ledande tillverkare som är specialiserade inom respektive produktområde. Det betyder att vi kan erbjuda ett av marknadens bredaste produktsortiment med det senaste inom modern teknik.

Ledande varumärken

OEM Automatic marknadsför samtliga produkter under tillverkarnas egna varumärken, vilket utgör en garanti för hög kvalitet och prestanda.


Montering och förädling

Vi kan anpassa, förädla och montera produkter för dina behov. Baserat på ditt underlag bygger vi ihop olika komponenter till en färdig lösning som sedan beställs på ett särskilt beställningsnummer. Enkla inköp och korta ledtider frigör resurser och blir mer kostnadseffektivt.


Kundunika komponenter

För större volymer hjälper vi gärna till att tillsammans med våra tillverkare ta fram komponenter som är specialanpassade för att optimera kostnad eller funktion.


Aktiv sortimentsutveckling

Ett nära samarbete med våra kunder gör det möjligt att fånga upp de behov och krav som ställs på nya produkter. Tillsammans med våra tillverkare diskuterar vi hur vi på bästa sätt kan möta framtidens krav på funktion och teknik. Vi arbetar också kontinuerligt med att bredda vårt sortiment med nya produktområden.