Mjukvaror för energiövervakning och programmering

För att effektivt kunna övervaka sin energiförbrukning krävs ett överordnat system som möjliggör avläsning, loggning och rapportering. Tillsammans med våra energimätare och multiinstrument från Lovato Electric erbjuder vi även ett sortiment av mjukvaror för alla olika typer av behov. Allt ifrån en enklare app för din smartphone eller surfplatta till ett komplett SCADA-system.

Synergy - en komplett lösning!

Synergy är ett fullskaligt SCADA-system för det stora företaget med webbaserad övervakning och energiledning. Synergy innehåller alla de funktioner som behövs för att övervaka och hantera energisystem på ett enkelt och effektivt sätt.

Med Synergy bygger man fritt de sidor man önskar för avläsning, tabeller, grafer m.m. Användaren installerar mjukvaran på en server som sedan används för åtkomst samt lagring av insamlad data. Synergy är licensbaserat och licens löses efter antalet enheter man vill övervaka till en engångskostnad. Det är möjligt att ha flera användare, med olika användarrättigheter, på en licens.

 

Läs mer om Synergy

 

Sam1 - för smartphone och tablet

SAM1 är en app för Android och iOS och kan användas tillsammans med multiinstrumenten DMG600/DMG610 och WiFi-dongeln CX02.

SAM1 har liknande egenskaper som Xpress där en enhet i taget kan konfigureras och avläsas direkt i din smartphone eller tablet. Med hjälp av WiFi-dongel kan inställningar göras och läsas ut från instrumentet för att sedan laddas upp i andra DMG600/DMG610.

SAM1 kan hämtas kostnadsfritt i App Store eller Google Play.

 

Läs mer om Sam1

 

 

Xpress - för basbehovet

Xpress är en mjukvara för PC som klarar anslutning till en enhet i taget och kan användas för att läsa av aktuella mätvärden, göra inställningar, skicka kommandon samt visa aktiva larm. Xpress används även för setup av expansionsmodul för loggning av data (EXM1030 & EXP1030/1031).

Xpress finns för kostnadsfri nedladdning.

 

Läs mer om Xpress

 

Synergy Cloud - en komplett lösning i molnet

Synergy Cloud är lösningen för det mindre företaget och är utformat för att användare ska nå, i stort sett,samma funktioner som Synergy genom en molntjänst. Användaren behöver inte installera mjukvara själv och slipper eventuella investeringar i uppdatering eller införskaffning av en egen server.

Efter registrering väljs en passande licens efter antalet enheter som ska övervakas och sedan registreras de enheter som används. Två olika typer av licens finns tillgängliga, en helt förkonfigurerad och en där användaren fritt kan ändra översiktssidor, loggning, diagram etc. Förnyelse av licens sker årsvis.

olntjänsten är mycket enkel att använda och tillgodoser, i de allra flesta fall, de behov som krävs för energiledning. Hög datasäkerhet garanteras genom HTTPS-kryptering med certifiering mellan server och användare, daglig back-up av insamlad data samt senaste generationens brandvägg.

 

Läs mer om Synergy Cloud
Fakta

Vill du veta mer?

Gabriel Johansson
produktområde El-skåp

Tel: 075-242 41 35
Maila Gabriel